Cover-Risikoanalyse

Risikoanalyse. Teori og metoder (2. utgave)

Denne boka gir ei grundig innføring i risikoanalyse og de mest vanlige metodene som brukes i risikoanalyser. Utgave 2 av boka er kraftig endra og oppdatert i forhold til den første utgaven som kom i 2009.

Disse nettsidene inneholder nyttig informasjon knyttet til boka, blant annet forelesningsnotater og oppgaver. Du finner også et vedlegg om grunnleggende sannsynlighetsregning som gir et underlag for å kunne regne på risiko, og et vedlegg med oversikt over ulykker som vi mener lesere bør kjenne til. Spørsmål eller kommentarer kan rettes til  lasse.postmyr@fagbokforlaget.no

 

Klikk her for å gå til bokens side